Публічна оферта


ТОВ «Туроператор Каліпсо Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи 42385307; ліцензія на туроператорську діяльність видана Державним агентством України з туризму та курортів №199 від 11.02.2019г), в подальшому ТУРОПЕРАТОР, з одного боку, надає туристичні послуги

Клієнт (фізична або юридична особа відповідно до Законодавства України), який приймаючи умови даної Публічної оферти заявляє про свою право і дієздатності, а також про своє право діяти від імені осіб, які подорожують разом з ним, з іншого боку, набуває туристичні послуги на умовах даної публічної оферти:


ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

ТУРОПЕРАТОР надає своїм Клієнтам (фізичним і юридичним особам) туристичні послуги відповідно до заявки останніх. Заявку на надання туристичних послуг Клієнти оформляють шляхом відправки на адресу ТУРОПЕРАТОРА електронного листа, або шляхом натискання кнопки «Відправити заявку», яка знаходиться на кожній сторінці наявного готової пропозиції з туристичного обслуговування.


 


ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ:

2.1. Заявка на прорахований туристичний продукт, представлений на сайті ТУРОПЕРАТОРА.

Клієнт може вибрати потрібний і вже прорахований турпродукт на сайті ТУРОПЕРАТОРА, виходячи зі своїх пріоритетів. На веб-сторінці з таким турпродуктом знаходиться кнопка «Замовити», яку необхідно натиснути і заповнити всі необхідні обов'язкові поля, за бажанням, заповнити поле «Коментарі». Після того, як Клієнт натисне кнопку «Підтвердити заявку», така заявка надходить до ТУРОПЕРАТОРУ.


2.2. Заявка на туристичний продукт, який не представлений на сайті ТУРОПЕРАТОРА.

Якщо Клієнт не побачив на сайті бажаний туристичний продукт, або якщо туристичний продукт являє собою елемент туристичного обслуговування (авіапереліт, проживання, трансфер, візова підтримка, екскурсійне обслуговування тощо), оформити заявку можна шляхом:


оформлення заявки на аналогічний туристичний продукт з додаванням коментарів, які зміни бажано внести в існуючий турпродукт

відправлення запиту на прорахунок бажаного турпродукту через форму на сайті ТУРОПЕРАТОРАілі на електронну адресу: office@world2spain.com

Оформлення заявки НЕ Є зобов'язанням по її оплаті, а є комунікативним способом виявлення потреби Клієнта в тому чи іншому туристичному продукті Туроператора.


 


ОБРОБКА ЗАЯВКИ

Коли заявка надходить в обробку, на електронну адресу Клієнта приходить відповідне повідомлення. Обробка заявки передбачає діалог між Уповноваженим представником Туроператора і Клієнтом, під час якого уточнюються всі деталі турпродукту і межа відповідальності Туроператора по реалізації даного турпродукту. В процесі діалогу статус заявки може змінюватися, про що Клієнт отримує відповідні повідомлення. Під час обробки заявки Клієнт має право модифікувати тур по тривалості, маршруту та ін., Запитувати додаткові послуги. У разі внесення змін до заявки, Клієнт отримує соотвествующее повідомлення про це, із зазначенням які саме зміни були внесені в заявку. Заявка знаходиться в стадії обробки до моменту:

- узгодження всіх деталей передбачуваного турпродукту і присвоєння заявці статусу «Очікування оплати за заявкою»,

- ануляції / скасування заявки без застосування штрафних санкцій.


 


ОБОВЯ"ЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

Туроператор зобов"язаний


Оперативно реагувати на інформаційні повідомлення Клієнта

Надавати Клієнту максимально достовірну і актуальну інформацію по туристичному продукту, в обсязі та в терміни відповідно до Законодавства України

Забезпечити якісне надання послуг відповідно до переліку і в обсязі, як зазначено в цій публічній оферті, що оформляється індивідуально з кожним Клієнтом і містить істотні умови Договору

Забезпечити бронювання послуг відповідно до переліку послуг, замовлених Клієнтом і оформлених до даної Публічної оферти

Забезпечити Клієнта документами, необхідними для туристичної поїздки: ваучер, страховий поліс, авіаквитки і ін., Відповідно до замовленого і оплаченого турпродуктом.

Прийняти оплату від Клієнта, якщо така оплата була зроблена на основі виставленого Туроператором рахунку в терміни, зазначені як граничний термін оплати

Туроператор має право:


Відмовити Клієнту в обробці його заявки, якщо Клієнт вимагає надати йому послуги або забезпечити умови, які йдуть в розріз з Законодавством України, або надання яких є неможливим

Змінити умови даної Публічної оферти в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення. При цьому, внесені зміни не мають зворотної сили і не стосуються тих заявок, які були оплачені Клієнтом до моменту внесення таких змін

Вимагати від Клієнта персональну інформацію в обсязі і в строки, необхідні для бронювання та забезпечення надання туристичних послуг

Вимагати компенсацію збитків, які Туроператор поніс внаслідок неправомірних дій з боку Клієнта, в т.ч. і внаслідок порушення умов даної оферти

Анулювати на умовах даної Публічної оферти вже оплачену заявку з виставленням штрафних санкцій за такою ануляції або без таких

Відмовитися від виконання своїх зобов'язань відповідно до умов даної Публічної оферти і відповідно до норм Закону України «Про Туризм»

Змінити будь-який параметр вже оплаченого туристичного продукту, якщо такі зміни необхідні для забезпечення безпеки Клієнта. Фінансові компенсації за такі зміни визначаються умовами страховки, яку турист оформив для здійснення конкретної туристичної поїздки.

Змінити ціну туристичного продукту після її підтвердження виключно у випадках, передбачених Законом України «Про Туризм»

Внести зміни в підтверджену і оплачену заявку, або її анулювати на умовах даної Публічної Оферти, в зв'язку зі зміною істотних умов і обставин, якими Сторони керувалися під час підписання Договору.

Клієнт зобов'язаний:


Надати Туроператору всі побажання по туристичному продукту і персональних даних всіх учасників Туристичної поїздки для забезпечення виконання Туроператором своїх зобов'язань відповідно до даної Публічної оферти.

Своєчасно надати Туроператору документи, в т.ч. оригінали документів, необхідні для виконання Туроператором своїх зобов'язань відповідно до даної Публічної оферти

Оплатити запитуваний туристичний продукт в повному обсязі і в строки, зазначені Туроператором.

Дотримуватися правил перебування в країні тимчасового перебування, враховуючи традиції і звичаї місцевого населення, так само як виконання і дотримання митних правил і правил в'їзду / виїзду в / з країни тимчасового перебування; не порушувати громадський порядок і вимоги законів стани тимчасового перебування; дотримуватися правил внутрішнього розпорядку та пожежної безпеки в місцях розміщення та перебування.

Виконувати вимоги влади країни тимчасового перебування так само як і вимоги приймаючої сторони, якщо такі вимоги стосуються забезпечення безпеки Клієнта.

Дотримуватися вимоги перевізників щодо часу прибуття в пункт реєстрації з метою подальшого користування послугами таких перевізників

Чітко дотримуватися час, відведений на екскурсійне обслуговування

Оплатити фактично понесені Туроператором витрати, у т.ч. і штрафні санкції, в разі анулювання сплаченого і підтвердженого туристичного продукту, в т.ч. якщо анулюється будь-якої елемент такого туристичного продукту

Покрити всі витрати Туроператора, що виникли внаслідок неправомірних дій Клієнта

Клієнт має право:


Змінювати туристичний продукт Туроператора у відповідності зі своїми побажаннями

Отримувати необхідну і достовірну інформацію перед оплатою туристичного продукту, відповідно до ст.ст. 19-1, 20 Закону України «Про туризм», ЗУ «Про захист прав споживачів» так само як іншу інформацію, необхідну для безпечного використання туристичного продукту.

Получить комплекс Туристических услуг в соответствии с перечнем заказанных и оплаченных туристических услуг

Вимагати компенсацію за завдані збитки, внаслідок невиконання або неналежного виконання Туроператором своїх зобов'язань, виключно у випадках, коли такі збитки документально підтверджені, так само як підтверджений і факт невиконання або неналежного виконання Туроператором своїх зобов'язань. При цьому Туроператор не приймає до розгляду будь-які було претензії, пов'язані з відшкодуванням моральної шкоди.

Відмовитися від замовленого туристичного продукту з урахуванням наслідків, в т.ч. і фінансових, передбачених цією Публічної офертою.

 


Відповідальність сторін

5.1. Відповідальність Туроператора


5.1.1. Туроператор несе відповідальність виключно в межах своїх зобов'язань відповідно до даної Публічної офертою і на підставі Закону України «Про туризм».


5.1.2. Туроператор не несе відповідальність за дії третьої Сторони, внаслідок чого Клієнт не отримав / отримав не в повному обсязі послуги, куплені НЕ через Туроператора.


5.1.3. Туроператор не несе відповідальність за дії авіа-, ж / д і регулярних автобусних перевізників, внаслідок яких Клієнт не отримав / отримав не в повному обсязі замовлені у Туроператора і сплачені послуги. Туроператор настійно рекомендує Клієнтам оформляти відповідну страховку, щоб уникнути втрат в зв'язку з подібними діями.


5.1.4. Туроператор не несе відповідальність за дії влади та уповноважених органів, внаслідок чого Туроператор позбавлений можливості реалізовувати свої зобов'язання.


5.1.5. Туроператор не несе відповідальність за дії фінансових інститутів і установ через дії яких Туроператор не отримав в повному обсязі оплату за турпродукт.


5.1.6. Туроператор несе відповідальність за дії третьої сторони (контрагента) виключно в межах, визначених Законом України «Про туризм».


5.2. Відповідальність Клієнта.


5.2.1. Клієнт несе повну відповідальність за достовірність наданої Туроператору персональної Інформації.


5.2.2. Клієнт несе повну відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до даної публічної офертою.


 


ВАРТІСТЬ

6.1. Вартість туристичного продукту, представленого на сайті Туроператора, виражається в національній валюті - гривні.


6.2. Вартість туристичного продукту, виражена в гривні, є офертою і актуальна виключно в момент відправки заявки і підлягає перерахунку в разі валютних коливань. Перерахунок вартості не стосується вже оплачених Клієнтом заявок.


6.3. Вартість туристичного продукту має чітке визначення, що в неї включено, а які послуги Клієнт може придбати у Туроператора за додаткову оплат


 


ПОРЯДОК КУПІВЛІ, ЦІНА І ОПЛАТА ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

7.1. Туроператор акуратно вносить всі додатки та побажання в заявку Клієнта, яка знаходиться на етапі обробки (прийнята в роботу).


7.2. Після узгодження всіх деталей турпродукту з Клієнтом Туроператор Відправляє Клієнту Додаток до даної Публічної Оферти, яке містить всі істотні умови Договору.


7.3. Клієнт підписує Додаток і відправляє його Туроператору, після чого Туроператор виставляє Клієнту рахунок на оплату та заявку привласнює статус «Заявка очікує оплати».


7.4. Рахунок виставляється в гривнях за комерційним курсом, що склався на момент виставлення такого рахунку. В рахунку позначена гранична дата дії рахунку.


7.5. Оплата замовлених туристичних послуг здійснюється шляхом безготівкового розрахунку в строки, зазначені в рахунку. Безготівкова оплата може бути здійснена:


банківським переказомВартість банківських послуг оплачує Клієнт відповідно до існуючих тарифами на такі послуги;

банківською карткою на сайті Туроператора. УВАГА!При оплаті карткою банківська комісія складає 2,75%.

7.6. Датою оплати вважається дата надходження коштів на розрахунковий рахунок Туроператора. Туроператор не несе відповідальність за дії фінансових інститутів, внаслідок яких оплата за турпродукт була здійснена із запізненням.


7.7. Туроператор, після отримання коштів на свій розрахунковий рахунок, присвоює заявці статус:


«По заявці отримано передоплату» або

"Заявка оплачена 100%"

7.8. У разі несвоєчасного надходження оплати за турпродукт Туроператор має право:


довиставити рахунок на суму курсової різниці

відмовитися від своїх зобов'язань, якщо виконання зобов'язань не представляється можливим (закінчилися вільні місця в готелі, злетіла бронь авіаквитка і т.п.). При цьому Туроператор зобов'язується повернути Клієнту сплачену останнім суму, за вирахуванням операційних банківських витрат, пов'язаних з таким поверненням, за тарифами банківської установи, так само як і інших витрат, якщо такі були.

прийняти оплату і приступити до виконання своїх зобов'язань згідно з цією публічної оферти

 


ПОРЯДОК ануляції турпродукту

8.1. Клієнт має право анулювати заявку або скасувати вже оплачений турпродукт.


8.2. Якщо замовлений Клієнтом турпродукт має статус «В роботі», Клієнт може анулювати заявку шляхом подання відповідного повідомлення Туроператора по електронній пошті. В даному випадку ніяких фінансових зобов'язань у сторін одна перед одною немає.


8.3. Якщо замовлений Клієнтом турпродукт має статус «Заявка оплачена 100%», Клієнт може анулювати заявку, при цьому з усіма фінансовими наслідками. У даній ситуації заявці присвоюється статус:


«Заявка анульована без штрафів» або

"Заявка анульована зі штрафом"

Розміри штрафів обумовлюються в кожній конкретній заявці і вказуються в додатку до Даною Публічної оферти.


8.4. У разі скасування / зміни даних вже виписаних авіаквитків, таке скасування (зміни) здійснюються на підставі правил авіакомпаній.


8.5. У разі скасування / зміни даних оплачених місць розміщення, таке скасування (зміни) здійснюються на підставі правил місць розміщення.


8.6. У разі скасування / зміни турпродукту, зазначеного в пп. 8.4. і 8.5., не підлягає поверненню також сума, яку Туроператор отримав в якості оплати за виконану роботу.


8.7. Вважається, що Клієнт задоволений купленим турпродуктом і не має до Туроператору претензій, якщо після закінчення 14 днів з дня закінчення надання Туроператором послуг Клієнт не виразив свою претензію відповідно до умов даної публічної оферти. В даному випадку, виходячи з принципу мовчазної згоди, вважається що Клієнт прийняв і підписав Акт виконаних робіт / наданих послуг.


 


ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Всі суперечки, які можуть виникнути в ході виконання даної публічної оферти, Сторони намагаються вирішити шляхом переговорів.


9.2. У разі неможливості знайти консенсус, що виник спір вирішується в Господарському суді за місцем реєстрації Туроператора.


9.3. Туроператор приймає до розгляду претензії, якщо претензія стосується ненадання або неналежного надання туристичного продукту Клієнту. При цьому такий факт повинен бути документально зафіксований.


9.4. Претензія повинна бути викладена письмово і відправлена поштою Туроператору, яке супроводжується всіма підкріплюють документів не пізніше, ніж протягом 14 днів з моменту закінчення поїздки. Претензії відправлені після закінчення цього терміну до розгляду не приймаються.


9.5. Якщо Клієнту були запропоновані альтернативні турпродукти і Клієнт їх прийняв, претензії вважаються необґрунтованими, а послуги з даної публічної оферти наданими в повному обсязі.


9.6. Туроператор не приймає претензії та не несе відповідальність за претензіями, пов'язаних з негативними наслідками спожитих послуг, які не є предметом даної Публічної оферти з усіма додатками до неї.


9.7. Туроператор не приймає претензії, якщо такі виникли в результаті невідповідності замовлених послуг із завищеними суб'єктивними очікуваннями.


 


ІНШІ УМОВИ

10.1. Туроператору належати авторські права на всі тексти, розміщені на даному сайті. Використання будь-б то не було матеріалів даного ресурсу без згоди Туроператора, в комерційних цілях або без таких, але без посилання на Туроператора, переслідується відповідно до законів України в сфері захисту авторських прав.


10.2. Надаючи інформацію про категорійності турпродуктів Туроператор виходить з класифікації, наданої контрагентами. У зв'язку зі значними відмінностями в різних країнах в практиці нормативного регулювання стандартів і сертифікатів якості, офіційні документи, що підтверджують рівень, можуть бути надані Клієнту виключно в разі наявності таких у компаній-партнерів.


10.3. Приймаючи умови цієї публічної оферти та підписуючи Додаток до неї, Клієнт дає свою згоду на обробку Туроператором персональних даних Клієнта в обсязі, необхідному для виконання Туроператором своїх зобов'язань щодо цієї оферти. Надаючи персональні дані інших учасників групи, зазначених у Додатку до цієї публічної оферти, Клієнт гарантує, що він уповноважений надавати Туроператору персональні дані інших учасників групи.


10.4. Приймаючи умови даної публічної оферти і підписуючи Додаток до неї, Клієнт підтверджує, що Туроператор надав Клієнту всю інформацію щодо умов туристичного обслуговування, відповідно до законодавства України, а саме: ЗУ «Про туризм», ЗУ «Про захист прав споживачів», іншими нормативно -правовими актами.


 

Залишилися питання?

Напишіть нам!

Зв’язатися з нами